IES Salvador de Madariaga
Aprendizaxe e Cultura
O IES Salvador de Madariaga é un centro histórico da cidade da Coruña que imparte ESO, bacharelato en réxime ordinario e adultos e ESA (Mod III e Mod IV). Ademáis dun gran legado, e polas súas características, ten un presente e un futuro prometedor.

A comunidade educativa do centro está comprometida coa mellora do proceso de aprendizaxe e neste sentido desenvólvense varios proxectos de implantación de novos recursos e metodoloxías, algúns dos cales preséntanse nesta páxina.
 
Este novo espazo web proporciona un acceso centralizado ás diferentes iniciativas, así como información sobre estas.

Ademáis da mellora dos procesos de aprendizaxe, outro dos obxectivos fundamentais e a difusión da lingua e cultura galegas como parte integral da educación da nosa mocidade.
 
Pouco a pouco irán engadíndose funcionalidades e novas seccións dirixidas á comunidade educativa do instituto.