IES Salvador de Madariaga
Aprendizaxe e Cultura
Rúa Paseo de Ronda, 49
15011 A Coruña  
Tlf: 881960235
comunidade@iessalvadormadariaga.gal